In opdracht van Stichting Kempenhaeghe verzorgde PSVA het volledige project- en procesmanagement voor Woonwijk Kloostervelden. Dit betrof het omvormen van de voormalige instellingslocatie Providentia naar de nieuwe woonwijk Kloostervelden.

Beschermde woonomgeving

De cliënten van Stichting Kempenhaeghe zijn bewoners met een verstandelijke beperking en epilepsie. Zij zijn aangewezen op een beschermde woonomgeving. In de nieuwe woonwijk Kloostervelden kunnen we deze mensen een verantwoord leefklimaat bieden. Met gezelligheid, levendigheid en geborgenheid. Precies waar deze groep behoefte aan heeft.

Behoud van gebouwen met cultuurhistorische waarde

Omdat het project gericht is op omgekeerde integratie, konden we de op het terrein aanwezige gebouwen met cultuurhistorische waarde behouden en renoveren. Daarnaast wisten we een aanzienlijke kwaliteitsverbetering te realiseren voor de landschappelijke waarde van het terrein en de omliggende natuur (totaal 75 ha).

Samenwerking

In dit grootschalige zorgproject werkten we samen met SATIJNplus, van Boldrik Groep, CRA en Huybregts Relou. Vijverborgh ontwikkelde in samenwerking met Sheryl Leysner het horecaconcept. Bureau Verbeek, Verhoeven de Ruijter en bureau van Nierop waren verantwoordelijk voor de landschapsinrichting. En Civil Support zorgde voor het technisch ontwerp van de buitenruimte.

176 cliënten en 400 nieuwe buren

In de wijk Kloostervelden kregen alle 176 cliënten een nieuwe kleinschalige huisvesting. Daarnaast gaven de 200 nieuwe woningen ruimte aan zo’n 400 nieuwe buren. De intern gerichte voorzieningen maakten we beschikbaar voor alle omwonenden en bezoekers. Dit zorgde voor een informeel dorps karakter. Heel belangrijk hierin was het omvormen van de bedrijfshoreca naar een voor breder publiek aantrekkelijke horecalocatie.

Voorzieningen in de buitenlucht

Om het succes van omgekeerde integratie te vergroten realiseerden we ook een aantal voorzieningen in de buitenlucht. Hierdoor ontstonden laagdrempelige ontmoetingen tussen de bewoners, nieuwe buren en bezoekers.

Oplevering

In december 2016 nam Stichting Kempenhaeghe alle nieuwe zorgwoningen in gebruik. De grootschalige verbouwing van het monumentale klooster tot dagbesteding, kantoren, vergaderruimtes, gezondheidscentrum, lunchrestaurant en brasserie hebben we in 2017 opgeleverd.

Foto's: stichting Kempenhaeghe

Meer projecten