Samen met Newman in Town heeft PSVA gewerkt aan een Nota Vastgoedbeleid voor de Gemeente Noordwijk. In deze nota beschreven we op welke wijze de gemeente op operationeel, tactisch en strategisch niveau sturing kan geven aan het totale gemeentelijke vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed speelt een zichtbare rol in het leven van de inwoners van een gemeente. Denk aan de school voor de kinderen, de sportzaal om de hoek en het monumentale stadhuis in het centrum.

Ruimtelijke ambities en financiële risico’s

Het bezit van vastgoed is voor gemeenten een krachtig instrument om maatschappelijke en ruimtelijke ambities te realiseren. Echter kan het ook een last zijn, met aanzienlijke financiële risico’s. Om deze risico’s in de hand te houden en het vastgoed optimaal in te zetten moet de gemeente ‘in control zijn’. Ze moet weten hoe het bezit er technisch, juridisch en financieel voor staat. Wat er op haar af komt en hoe ze daarop in kan spelen.

50 vastgoedobjecten

De Gemeente Noordwijk had een vastgoedportefeuille met circa 50 objecten. Maar de vastgoedsturing binnen de gemeente vond plaats vanuit verschillende afdelingen en met verschillende uitgangspunten. Omdat het college in het collegeprogramma “Denk mee, doe meer” aangaf dat het gebruik en de aansturing van maatschappelijk vastgoed geoptimaliseerd moet worden, hebben wij deze structuur onder de loep genomen.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen binnen de gemeente hebben we de basis in beeld gebracht. We verkenden de toekomst en bepaalden samen het nieuwe beleid. Het belangrijkste uitgangspunt was dat het vastgoed dienend is aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Het resultaat is een organisatie die ‘in control is’ voor wat betreft het gemeentelijk vastgoed.

Meer projecten