Studeren, werken, onderzoeken, kennis delen: op de Hogeschool van Amsterdam komt het allemaal samen.

Op 4 eigentijdse campussen op toplocaties in Amsterdam werken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers met elkaar. En met organisaties in de stad. Maar de Hogeschool van Amsterdam groeit en het onderwijs verandert. Hoe zorgen we er voor dat de groei én het moderne onderwijs voldoende ruimte krijgt?

Onderwijshuisvesting staat ten dienste van het onderwijs. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij de huisvestingskeuzes die de Hogeschool van Amsterdam maakt. Door de gebouwen daarnaast beter te benutten kunnen we de huisvestingskosten verminderen. En dus meer gaan investeren in onderwijs en onderzoek.

Als (interim) coördinerend manager van de Huisvestingsagenda van de Hogeschool van Amsterdam geeft Bregje namens PSVA hier samen met vele collega's van de Hogeschool concreet vorm en inhoud aan. We werken samen aan flexibele, eigentijdse gebouwen in de stad die vernieuwend onderwijs en onderzoek mogelijk maken. En waar studenten, docenten en medewerkers zich prettig in voelen en beter presteren.

Meer projecten