Als strategisch adviseur en lid van de stuurgroep huisvesting gaf PSVA vastgoedadvies aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. We werkten op twee vlakken samen. Namelijk bij de coördinatie van de inhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van het huisvestingsplan. En bij het coachen van de facilitaire uitvoeringsorganisatie om hun werkzaamheden te professionaliseren.

5 onderwijsinstituten op 14 locaties

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten bestaat uit 5 onderwijsinstituten met in totaal 900 medewerkers en 2.880 studenten. De hogeschool geeft op 14 locaties onderwijs op het gebied van Art, Design, Muziek, Theater, Dans en Bouwkunst. De locaties zijn deels in eigendom en deels gehuurd. Ze verschillen sterk van aard en karakter. Ook op het gebied van kosten, gebruik en technische staat zijn de verschillen groot.

Vastgoed- en huisvestingsplan

Aangezien de huisvesting een substantieel onderdeel uitmaakt van de middelenbegroting, vroeg de hogeschool PSVA om de ontwikkeling van een vastgoed- en huisvestingsplan te coördineren. Met dit plan konden we de strategische doelstellingen van ArtEZ op het gebied van onderwijsvisie en organisatieontwikkeling uitwerken naar fysieke huisvesting.

Uitwerking langs twee lijnen

Het huisvestingsplan werkten we langs twee lijnen uit, namelijk het vastgoed en de organisatie. Het vastgoed moest bij de organisatie passen en de basiskwaliteit voor de huisvesting verzorgen. Wat betreft de organisatie moesten de ruimtes, faciliteiten en voorzieningen aansluiten bij het veranderende ‘lijf’ van de organisatie.

Toekomstbestendige huisvestingsportefeuille

Het doel was om een toekomstbestendige huisvestingsportefeuille te ontwikkelen, die de strategie van ArtEZ koersvast ondersteunt. Met excellentie als standaard. Hier zijn we dankzij de inzet van Bregje Nagtzaam namens PSVA perfect in geslaagd.

Meer projecten