Cording Mindspace Amsterdam

In opdracht van Cording Real Estate Group gaf PSVA advies over de interne verbouwing van een kantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal 162-170 in Amsterdam. Naast het adviseren, hielden we ook toezicht op de correcte uitvoering en bewaakten we de budgetten.

Verbouwing rijksmonument

Het kantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal is een rijksmonument. Cording Real Estate group is de eigenaar en verhuurder. Mindspace is huurder en initiatiefnemer voor de verbouwing. De kosten voor deze verbouwing werden door zowel de huurder als de verhuurder gedragen. De totale investering bedroeg zo’n 5,7 miljoen euro.

Bewaken van budget en kwaliteit

PSVA bewaakte het budget en de kwaliteit van de verbouwing. Daarnaast toetsten we de kwaliteit, zowel op papier als in de praktijk. We hielden toezicht op de bouwtechniek, installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Hierover stelden we rapportages op voor onze opdrachtgever.

Prettige samenwerking met het bouwteam

Voor de verbouwing werkten we heel prettig samen met de projectmanager en het bouwteam van Mindspace. Dit team bestond uit aannemer Vesting Bouw, W-installateur QL projectburo en E-installateur Techno Telematica. Voor het ontwerp en de vergunningen is er samengewerkt met bureau LUX, de inrichting en styling deed Mindspace zelf. Voor de installatie adviezen overlegden we intensief met Drietech Ingenieursburo.

Begin 2019 is de verbouwing gereed en straalt dit prachtige gebouw weer als voorheen.

Meer projecten