We managen proactief vastgoedprojecten. We bereiden ze voor, plannen, voeren uit en ronden af. Als basis nemen we altijd de bekende beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico's. En natuurlijk plezier, want in een plezierige werkomgeving presteert iedereen net even beter.

Ontwikkelmanagement

Strategisch vastgoedadvies, haalbaarheidsanalyses en gedelegeerd ontwikkelen zijn vaste ingrediënten voor ontwikkelmanagement. Hiermee ontwerpen we vanuit de klantvraag succesvolle businesscases voor vastgoedprojecten. En creëren we de voorwaarden voor de uitvoering. Op zowel conceptueel, commercieel, technisch als financieel gebied.

Programmamanagement

Zijn er meerdere projecten nodig om een ambitie of doelstellingen te bereiken? Dan werken we die uit in een programma. Onze taak is het om de juiste organisatie hiervoor vorm te geven en alle benodigde menskracht en middelen te organiseren. We communiceren met de omgeving, werken aan draagvlak en betrokkenheid en verbinden de vaak uiteenlopende belangen van de betrokken partijen. We zorgen er voor dat de inspanningen in het programma ook écht leiden tot de beoogde uitkomsten.

Projectmanagement

Wij stellen ontwerpteams samen en geven er leiding aan. We organiseren de besprekingen, coördineren de werkzaamheden en dragen zorg voor de juiste afstemming tussen de verschillende specialisten. Ondertussen bewaken we altijd het belang van onze opdrachtgever. Als wij de directievoering doen, dan organiseren we de bouwvergaderingen, zijn we aanwezig bij werkvergaderingen en bespreken met de aannemer de stand van de werkzaamheden op de bouwplaats. Wij bewaken voor de opdrachtgever de planning en de kwaliteit. LEAN werken we vanzelfsprekend. Directievoering conform UAV doen we natuurlijk ook. En voor toezicht op het werk draaien we onze hand niet om.

Kennismaken?

Wil je meer weten over PSVA? Over ontwikkelmanagement of projectmanagement? En over onze liefde voor het vak? Bel ons of stuur een e-mail. We maken graag kennis!

Andere sectoren

Projecten