Menu

Waarom PSVA

Voorgevel Post-Plaza

Kwaliteit

Alle projecten worden onder verantwoording van minimaal één van de partners begeleid. Hiermee wordt een hoog kwaliteitsniveau van dienstverlening en een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid bij alle projecten gegarandeerd.

Transparant

Wij hechten veel waarde aan een transparante, integere samenwerking in een prettige werksfeer, omdat dit altijd een beter eindresultaat oplevert. Wij houden er van om daadkrachtig leiding te geven aan projectteams met creativiteit en ambitie. Wij zijn 100% om onze opdrachtgevers ter zijde te staan, zijn 100% onafhankelijk en zullen 100% voor een klantgericht eindresultaat gaan.

Meerwaarde

De algemene meerwaarde van PSVA is samen te vatten in:

 1. PSVA ontzorgt, neemt veel werk uit handen, zorgt voor de juiste beslissingen op het juiste moment en voorkomt problemen. Dit leidt altijd tot een sterk terugverdien effect en een beter eindproduct.
 2. De medewerkers van PSVA hebben uitstekende sociale, communicatieve en professionele competenties. Daarnaast hebben wij een goed ontwikkeld flexibel en adaptief vermogen, waardoor wij uitstekend functioneren in de organisatie van onze opdrachtgevers.
 3. De werkwijze van ieder project is voor PSVA maatwerk. Ieder project is uniek. De medewerkers van PSVA stemmen de werkwijze van ieder project af, op basis van een systematische aanpak, met aandacht voor de juiste beslismomenten voor de opdrachtgever.
 4. De medewerkers van PSVA focussen op investerings- en exploitatiekosten in de breedste zin van het woord (o.a. energieverbruik, technisch onderhoud, schoonmaak).
 5. PSVA heeft een sterk netwerk waardoor wij met grensverleggende en creatieve alternatieven kunnen komen. Alles in het belang van de opdrachtgever om tot een succesvol eindresultaat te komen.
 6. De medewerkers van PSVA zijn vakkundig en begrijpen de werkwijzen en gebruiken in de vastgoed- en bouwwereld.
 7. Wij zijn aanjagers. Stil staan is achteruitgang en kost in de vastgoedontwikkeling vaak geld. De medewerkers van PSVA zien het als een van de belangrijkste pijlers om alle betrokkenen te stimuleren en te motiveren om de voortgang in het proces te bewaren. Afspraak is afspraak is ons motto om binnen de afgesproken kaders het werk gereed te hebben.
 8. De medewerkers van PSVA zorgen ervoor dat in een harmonieuze werksfeer wordt gewerkt, omdat dit altijd een beter eindresultaat oplevert.
 9. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een bouwproject is nog steeds ambachtelijk werk. Problemen worden vaak pas zichtbaar gedurende het gebruik van het gebouw. PSVA treedt ook na oplevering op voor de opdrachtgever en zal maximaal ondersteunen om problemen snel en daadkrachtig op te lossen. Wij zorgen ervoor dat ook vooraf met uitvoerende partijen hier gedegen afspraken over worden gemaakt.

Hotels

PSVA BV heeft ervaring in het ontwikkelen en bouwen van woningprojecten, kantoren en maatschappelijk vastgoed. Maar ook veel ervaring in de ontwikkeling en bouw van hotels.

Hotelvastgoed ontleent haar waarde aan het succes van de exploitatie. Daarom is het van belang om ieder hotelproject altijd vanuit de optiek van de eigenaar, de exploitant en de gast te benaderen. PSVA begrijpt deze dynamiek en heeft hier veel ervaring in. Onze drijfveer is om deze drie pijlers altijd in balans te houden en er is voor ons geen beter compliment dan positieve waardering van gasten op beoordeling sites als zoover.nl of tripadvisor.com.

De ontwikkeling van een hotel heeft een uniek DNA. Bij veel vastgoedontwikkelingen stopt de projectontwikkeling bij de afwerking van het gebouw. Een hotelontwikkeling is klaar wanneer het laatste theelepeltje op zijn plek ligt. De hele inrichting (FF&E, OS&E en ICT) maken onlosmakelijk deel uit van het project. PSVA beheerst het ontwikkel, bouw- en inrichtingsproces tot de eerste gasten kunnen verblijven.

De partners van PSVA hebben ruim 50 hotelprojecten (nieuwbouw, renovatie en uitbreidingen) in Nederland gerealiseerd. In de verschillende projecten vertegenwoordigt PSVA, zowel ontwikkelaars, beleggers als exploitanten.

 1. Projectmanagement en directievoering tot en met de complete inrichting (FF&E, OS&E en ICT). Dit omvat mede het opstellen van Programma’s van Eisen, budgetbegrotingen, kostenbewaking, planning, kwalitatieve toets van door derden gemaakt producten (papier en in het werk).
 2. De medewerkers van PSVA bekijken en begeleiden een hotelontwikkeling vanuit het gebruik door de exploitant en de beleving van een gast.
 3. PSVA heeft goede samenwerkingsverbanden met partijen die gespecialiseerd zijn in het managen, organiseren en exploiteren van het hotelbedrijf. Hiermee zijn wij snel in staat om ook op dit niveau zorg te dragen voor de juiste ondersteuning.